Ketibaan. Sarawak, ibu pertiwiku.

Ketibaan. Sarawak, ibu pertiwiku.

Kepulangan yang dinanti. (at Kota Kinabalu International Airport)

Kepulangan yang dinanti. (at Kota Kinabalu International Airport)

Kiosk check in.

Kiosk check in.

Penantian. O o o Balik kampung o o o balik kampung. selamat hari ray - ya!

Penantian. O o o Balik kampung o o o balik kampung. selamat hari ray - ya!

Lisin kepisi.

Lisin kepisi.

Objektif tercapai?

Standard Pembelajaran
2.3.3 Mempamerkan cara meluahkan perasaan yang sesuai dalam pelbagai situasi

Tahap penguasaan 6
Menghasilkan karya untuk meluahkan perasaan kasih sayang terhadap diri sendiri dan ahli dalam keluarga.

Objektif tercapai?

Standard Pembelajaran
2.3.3 Mempamerkan cara meluahkan perasaan yang sesuai dalam pelbagai situasi

Tahap penguasaan 6
Menghasilkan karya untuk meluahkan perasaan kasih sayang terhadap diri sendiri dan ahli dalam keluarga.

Scouts. KLM 24.

Scouts. KLM 24.

The chosen one : rph. 
Behind the scene : era.fm

The chosen one : rph.
Behind the scene : era.fm